Η ενδεχόμενη ευθύνη του Δημοσίου σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

* Available only in Greek

The Law 3427/2005 (L. 89/67) framework which provides for certain incentives for investors in Greece

The purpose of this report is to provide you with the essential information regarding the basic legal information as regards the Law 3427/2005 (L.89/67) framework which provides for certain incentives to multinational entities that they are interested in investing by … Continue reading…

The rehabilitation procedure of the Greek Bankruptcy Code

The purpose of this report is to provide you with the essential information regarding the basic legal framework in bullets concerning the rehabilitation procedure of the Greek Bankruptcy Code (‘GBC’). Nothing on this report or any external hyperlink should be … Continue reading…

Any Legislative Reform Should Overcome Several Problems

* The present artcle has been published in the May-June 2017 issue of the American-Hellenic Chamber of Commerce Business Partners Magazine In recent years we have found ourselves amid many attempts of the Greek state to adopt a more “tidy” … Continue reading…

Η διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη επί φορολογικών διαφορών

* Available only in Greek

Συνοπτική παρουσίαση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

* Available only in Greek

Το Τραπεζικό Απόρρητο ως προσωπικό δεδομένο: Τράπεζες/εισπρακτικές Vs Οφειλέτες σημειώσατε 2

* Available only in Greek

Arbitration Developments in Greece: 2016 at a glance w/r/t decisions of the Greek Supreme Court

By Epameinondas Stylopoulos, Attorney-at-Law, LL.M., ACIArb, ep.styl@slo.gr And Erini Chorti, Attorney-at-Law (Feb. 2017′) The purpose of this report is to highlight recent developments in Greece concerning arbitration. In this context, reference is made to recent (2016’) arbitration-related decisions of the … Continue reading…

Οι κυριότερες αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία εταιρειών μετά το Ν. 4441/2016

* Available only in Greek

E-commerce and Data Protection in Greece – the legal framework

A. E- Commerce: A.1. The Legal Framework Α.1.1. Directive 2000/31/ΕΚ – The Electronic Commerce Directive The Directive, adopted in 2000, establishes standard and harmonised rules on various issues related to electronic commerce on a supranational level. The Directive regulates an … Continue reading…