Η διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη επί φορολογικών διαφορών

* Available only in Greek

Συνοπτική παρουσίαση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

* Available only in Greek

Το Τραπεζικό Απόρρητο ως προσωπικό δεδομένο: Τράπεζες/εισπρακτικές Vs Οφειλέτες σημειώσατε 2

* Available only in Greek

Arbitration Developments in Greece: 2016 at a glance w/r/t decisions of the Greek Supreme Court

By Epameinondas Stylopoulos, Attorney-at-Law, LL.M., ACIArb, ep.styl@slo.gr And Erini Chorti, Attorney-at-Law (Feb. 2017′) The purpose of this report is to highlight recent developments in Greece concerning arbitration. In this context, reference is made to recent (2016’) arbitration-related decisions of the … Continue reading…

Οι κυριότερες αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία εταιρειών μετά το Ν. 4441/2016

* Available only in Greek

E-commerce and Data Protection in Greece – the legal framework

A. E- Commerce: A.1. The Legal Framework Α.1.1. Directive 2000/31/ΕΚ – The Electronic Commerce Directive The Directive, adopted in 2000, establishes standard and harmonised rules on various issues related to electronic commerce on a supranational level. The Directive regulates an … Continue reading…

Μήπως το «πρόστιμο» της Apple αναδεικνύει εν τέλει κάποιο πρόβλημα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

* Available only in Greek

Greece: Annulment of an Arbitral Award for Violation of Public Policy in View of Recent Case Law

By Epameinondas Stylopoulos, Attorney-at-Law, LL.M., ACIArb, Managing Partner * This article has been published on Kluwerarbitrationblog.com (27-6-2016) (available also at http://kluwerarbitrationblog.com/2016/06/27/greece-annulment-arbitral-award-violation-public-policy-view-recent-case-law/ ) Two recent decisions (nos. 14/2015 and 176/2015) delivered by the Greek Supreme Court analyze the issue of annulling … Continue reading…

Το εμπόριο καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα: Οι διαδικασίες και το πλαίσιο νόμιμης κυκλοφορίας

* Available only in Greek  

Instagram, Twitter και πνευματικά δικαιώματα: Τι πραγματικά ανήκει στον χρήστη-δημιουργό;

* Available only in Greek