Ο κορονοϊός ως μορφή ανωτέρας βίας: Αναστολή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

* Available only in Greek

Επιδίκαση ηθικής βλάβης σε εταιρεία για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο

* Available only in Greek

Κοινωνικά δίκτυα και Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα: σκέψεις και προβληματικές. Ο ρόλος της συναίνεσης

* Available only in Greek

H διαρροή /υποκλοπή αρχείων και δεδομένων μίας εταιρείας από εργαζόμενό της

* Available only in Greek

Αποτελέσματα της Συμφωνίας Εξυγίανσης αναφορικά με τους μη προσκληθέντες πιστωτές και οι δυνατότητές τους

* Available only in Greek

European Union Secondment Legislation in Greece

The purpose of this report is to provide you with the essential information regarding the European Union Secondment Legislation as in force and implemented in Greece. Nothing on this report or any external hyperlink should be considered as a legal … Continue reading…

Η ενδεχόμενη ευθύνη του Δημοσίου σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

* Available only in Greek

The Law 3427/2005 (L. 89/67) framework which provides for certain incentives for investors in Greece

The purpose of this report is to provide you with the essential information regarding the basic legal information as regards the Law 3427/2005 (L.89/67) framework which provides for certain incentives to multinational entities that they are interested in investing by … Continue reading…

The rehabilitation procedure of the Greek Bankruptcy Code

The purpose of this report is to provide you with the essential information regarding the basic legal framework in bullets concerning the rehabilitation procedure of the Greek Bankruptcy Code (‘GBC’). Nothing on this report or any external hyperlink should be … Continue reading…

Any Legislative Reform Should Overcome Several Problems

* The present artcle has been published in the May-June 2017 issue of the American-Hellenic Chamber of Commerce Business Partners Magazine In recent years we have found ourselves amid many attempts of the Greek state to adopt a more “tidy” … Continue reading…